امروز ۲۳ متقاضي داوطلبي انتخابات رياست جمهوري به ستاد مراجعه کردند/ مجموع ثبت‌نام‌ها ۱۷ داوطلب است
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محسن اسلامي دبير و سخنگوي ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران با توجه به سومين روز نام‌نويسي از داوطلبان انتخابات رياست جمهوري دوره چهاردهم بيان کرد: امروز ۲۳ متقاضي داوطلبي انتخابات رياست جمهوري به ستاد مراجعه کردند که ۳ خانم و ۲۰ آقا بودند.

وي افزود: امروز ۸ نفر ثبت نام کردند که عبارتند از  سيد احمد رسولي نژاد، مسعود پزشکيان، سيد وحيد حقانيان، حبيب الله دهمرده، عليزضا زاکاني، سيد محمدرضا مير تاج الديني، زهره الهيان و فداحسين مالکي.

سخنگوي ستاد انتخابات کشور گفت: طي سه روز ثبت‌نام‌ها ۸۰ مراجعه‌کننده داشتيم که ۸ خانم و ۷۲ آقا بودند و مجموع ثبت‌نام‌ها ۱۷ داوطلب است.

اسلامي اظهار داشت: اين فرايند فردا هم ادامه خواهد داشت و روز ۱۴ خرداد روز پاياني نام‌نويسي خواهد بود.