آخرين وضعيت وام وديعه مسکن اعلام شد+ جزييات
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سيداحمد خادميان مديرکل دفتر طرح‌هاي نهضت ملي مسکن روند ارائه تسهيلات وديعه مسکن را توسط بانک‌ها تشريح کرد و گفت: تاکنون به تعداد يک ميليون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضيان در «سامانه» ثبت‌نام کردند که از اين ميزان متقاضي ثبت‌نام شده، يک ميليون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر داراي شرايط دريافت وام وديعه مسکن شناخته شدند.

مديرکل دفتر طرح‌هاي نهضت ملي مسکن در ادامه تاکيد کرد: از تعداد واجدين شرايط دريافت وام وديعه مسکن يک ميليون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر به بانک‌ها براي دريافت تسهيلات وديعه مسکن معرفي شدند که بانک‌ها تاکنون با ۴۴۵ هزار و ۶۸ نفر عقد قرارداد کردند.

وي افزود: با توجه به تکليف قانوني، ضرورت دارد تا بانک‌ها پرداخت تسهيلات را به معرفي‌شدگان سرعت بدهند.